Skip to main content

ZAAILAND: manshoge letters vormen op het voormalige Nuon-terrein aan de Helderseweg de naam van Alkmaars jongste broedplaats voor kunstenaars, theatermakers, stadsontwerpers en andere ’creatieve geesten’.

Hal 25, Gas!Fabriek en een nieuwe groepering genaamd De Nieuwe Energie zijn door de gemeente Alkmaar gevraagd in de komende jaren activiteiten op het terrein te ontplooien. Met bewoners van omliggende buurten, zoals de Bergerhof, gaan ze op een creatieve manier aan de slag gaan met de vraag: ’Hoe ziet onze ideale stad eruit?’. Het moet ook de inspiratiebron worden voor de ’klimaatadaptieve woonwijk’ die hier ooit moet komen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Dat zal nog zeker tien tot vijftien jaar duren. Het terrein maakt deel uit van de plannen van ’Alkmaar Kanaal’ maar voorlopig kan er niet worden gebouwd, vanwege de nabijheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er mag binnen de ’geurcontour’ rond de rioolzuivering niet worden gewoond. Voor de vijf tiny houses die er staan geldt een uitzondering, die staan er tijdelijk.

Hal 25
De ontwikkeling van Zaailand doet sterk denken aan de beginperiode van culturele broedplaats Hal 25 aan de Pettemerstraat op Overstad. In 2010 werd kunstenaar Kees Bolten gevraagd in de leegstaande Vegro-hal nummer 25 z’n gang te gaan met de opdracht om wat levendigheid te brengen in het voormalige industriegebied. Hal 25 groeide in de loop van de jaren uit tot de belangrijkste culturele broedplaats van Alkmaar.

Bolten is nu een van de betrokkenen bij Zaailand. Zaailand staat in de ogen van Bolten voor de zaaiperiode, een tijd van verbeelden, fantaseren, bouwen en spelen die aan het ’grotemensenwerk van woningbouw en projectontwikkeling’ vooraf gaat.

,,Kunstenaars en ontwerpers krijgen de opdracht om de blik te verbreden, te inspireren en nieuwe mogelijkheden voor deze grond te ontginnen. We willen naar bovenhalen waar behoeftes liggen van de omwonenden. We willen laten zien op welke manieren het land gebruikt kan worden.’’

Dat gaat Bolten onder meer doen met Hal25-compaan Tamara Roos, met de stichting Gas!Fabriek – de beheerders van het monumentale pandje op het terrein – en met de mensen van De Nieuwe Energie. Die laatsten zijn gelieerd aan Het Nieuwe Warenhuis, de jonge ondernemerscommunity die voorheen in het V&D-pand zat en tegenwoordig gevestigd is aan de Laat-Oost.

Experimenteerplek
De Nieuwe Energie ziet Zaailand vooral als een experimenteerplek voor ’klimaatadaptieve stadsontwikkeling’, dat wil zeggen woongebieden waarin op de klimaatontwikkelingen wordt ingespeeld. Zij willen onder meer een tijdelijke circulaire bebouwing van het terrein, die hand in hand gaat met een ’sociale programmering waarin experiment voor klimaatadaptieve stadsontwikkeling centraal staat’. Zaailand moet ook een plek zijn waar de energietransitie wordt aangejaagd

schrijver: Rob Bakker

foto: Erna Faust